THY Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı

Adem Yılmaz

1998 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu, aynı yıl Galatasaray
Üniversitesinde yüksek lisans çalışmaları yaptı. 2001 Ocak -2003 Aralık arasında Yıldız Holding İcra
Kurulu Başkanı danışmanı olarak görev yaptı. 2003 Aralık- 2004 Haziran vatani görevini
tamamladıktan hemen sonra 15 yıldır THY ana markada çeşitli kademelerde -Proje Koordinasyon
Müdürü (2007-2008), Ar-Ge ve Proje Koordinasyon Müdürü (2008-2016). 2016 Ocaktan beri Türk
Havayolları “Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı” olarak görev yapmaktadır.
İnovasyon Yönetimi, Kurumsal İnovasyon ekosistemi kurulumu, Ar-Ge, İnovasyon, Stratejik
Planlama, Havacılık, Değişim Yönetimi ve Proje Yönetimi konularında deneyimli üst yönetici olan
Adem Yılmaz inovasyon ve girişimcilik ekosisteminde aktif görevler üstlenmekte çeşitli yarışmalarında
bilgi ve deneyimini juri üyeliği ve benzeri konferanslarda konuşmalar yoluyla paylaşmaktadır.